Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

En utprövningsomgång av proven kommer att genomföras 11 april 2013.  En elev genomför prov i ett av ämnena biologi, fysik och kemi. Alla elever på en skola genomför prov i samma ämne. Skolan får reda på vilket ämne en vecka innan provet ska genomföras.

 

Provet består av tre delprov som alla genomförs under en dag. Varje delprov ska tilldelas effektiv provtid om 60 minuter. Delproven får genomföras i för skolan valfri ordning, men organisationen måste ske på ett sådant sätt att eleverna inte kan tala med varandra om delprov som en del av dem har gjort och andra inte. Hela skoldagen avsätts till provet. Man kan om möjligt förse eleverna med mellanmål mellan det första och andra delprovet och lunch mellan det andra och tredje.

 

I delprov B ingår en experimentell uppgift. Eftersom denna ska bedömas individuellt krävs att detta delprov genomförs i mindre elevgrupp eller med extra lärarresurs. Man kan till exempel organisera materielen vid ca 5 platser i en ände av klassrummet dit eleverna går när det är ledigt. Under tiden arbetar de övriga eleverna med de andra uppgifterna. Själva genomförandet bedöms endast med E-belägg.

 

Följande material kan behövas till proven: Papper, blyertspennor, linjal, sax, tejp, mörka vattenlösliga färgpennor, lupp samt material som kan köpas i en livsmedelsaffär. Dator med DVD-spelare och projektor eller DVD-spelare och TV. Mer information kommer att finnas i lärarinformationen som skickas ut tillsammans med proven.