Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Preliminära resultat från inskickade provhäften och profiler samt redovisning av lärarenkäter återfinns via följande länk:

Naturorienterande ämnen ÄP6