Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Nedan finns exempeluppgifter liknande dem som hör hemma på Delprov B, vilket kommer att  testa förmågan att genomföra systematiska undersökningar i de nationella proven i biologi, fysik eller kemi. Det finns  exempel från varje ämne. Senare under hösten kommer också exempel på bedömningsanvisningar.

 

Exempeluppgifter

Bedömningsanvisningar