Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Ämnesproven i NO-ämnena för årskurs 6 kommer att vara uppdelade i tre delprov, ett för varje förmåga (se Om proven)

Delprov A: Förmågan att kommunicera

Delprov B: Förmågan att undersöka

Delprov C: Förmågan att använda begrepp

 

Länkarna till vänster leder till information om de tre delproven.