Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Frisläppta prov från år 2013

 

Biologi

Delprov A

Delprov B

Delprov C

Bedömningsanvisning
Lärarinformation

 

Fysik

Delprov A

Film

Delprov B

Delprov C

Bedömningsanvisning
Lärarinformation

 

Kemi

Delprov A

Film

Delprov B

Delprov C

Bedömningsanvisning

Lärarinformation