Nationella prov Naturorienterande Ämnen i Årskurs 6

Välkommen till NPNO6.se

 

Detta är provkonstruktörernas webbplats med information om de nationella proven i biologi, fysik och kemi för årskurs sex. Proven utvecklas i samarbete mellan Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola. På denna webbplats finns praktisk information om provens genomförande och exempel på hur proven kommer att se ut och bedömas.

 

Provet genomförs den 5 och 7 maj 2015.

 

Mer information finns på Skolverkets hemsida om nationella prov.

 

När proven har genomförts kommer man att kunna mata in varje elevs resultat uppgift för uppgift för att få en resultatsammanställning. När man gjort detta beräknar webbsidan automatiskt delprovsresultat och provbetyg för eleven. Resultatet går att skriva ut som individuella elevblanketter och som en klasslista med alla elevers resultat. Webbsidan kan också generera en resultatprofil för klassen och förse läraren med lösningsfrekvenser för varje uppgift. Man kan även jämföra resultaten från den egna klassen med samtliga andra klasser som har rapporterat in sina resultat via webbsidan. Här kommer också att finnas en lärarenkät med möjlighet att ge synpunkter på provet.

 

Dessa funktioner går att nå via denna länk. Instruktioner finns i lärarinformationen

 

Välkommen!